BMKB

Borgstelling MKB-kredieten Corona

Datum: 17 februari 2022, Auteur: Avant groep
BMKB

De Borgstelling MKB-kredieten Corona (BMKB-C) is 1 van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Wat houdt de BMKB-regeling in en waar bestaat de aangekondigde verruiming uit?

Door de BMKB kunnen ondernemers makkelijker geld lenen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere BMKB-regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% vgn dit borgstellingskrediet.

Met de BMKB-C is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Bovendien is de regeling ook toepasbaar op overbruggingskredieten en rekening courant kredieten met een looptijd tot 4 jaar.

Welke aanpassingen zijn er aan de BMKB-C gedaan (per 28 april 2020)?

Er is een langere looptijd en lagere drempel voor de BMKB-C. De looptijd van een krediet is verlengd tot 4 jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB is laagdrempeliger via een omzettoets in plaats van via een uitgebreide liquiditeitsprognose.

Verlaging premie BMKB-regeling

Het kabinet heeft besloten om de premie voor de BMKB-regeling te verlagen van 3,9% naar 2% bij een looptijd tot en met 8 kwartalen. Voor leningen met een looptijd van 9 tot en met 16 kwartalen geldt een percentage van 3%. Met deze verlaging is financiering toegankelijker voor ondernemers.

Verhoging garantiebudget, accreditatie non-bancaire financiers

Het garantiebudget van de BMKB is verhoogd van € 765 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook kunnen non-bancaire financiers zich accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Waarvoor kan de BMKB-C benut worden?

De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen. Daarnaast kan de BMKB-C ook worden ingezet voor investeringen om te komen tot omzet- en resultaatherstel.

Waar en hoe kan ik met mijn bedrijf aanspraak maken op de BMKB-regeling?

De BMKB-aanvraag loopt via de geaccrediteerde financier, in dit geval veelal de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.

Geldt BMKB-C ook voor ZZP’ers?

Ja. ZZP’ers kunnen gebruik maken van de BMKB. ZZP’ers hebben echter doorgaans een minder grote financieringsbehoefte en maken er dan ook minder gebruik van.

Vallen er groepen buiten de BMKB-regeling?

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden. Daarmee staat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit borg voor de kredieten van agrarische ondernemers.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de BMKB-regeling? Neem contact op met één van onze financieringsspecialisten van Credion: Michel Bierhuizen, Henri Blokland of Bart Zwinkels.
Bel 085 – 273 22 10 of stuur een e-mail naar oudewater@credion.nl.

Bron: RVO.nl

Wellicht ook interessant…

Belastingrente

Wanneer de Belastingdienst een aanslag vennootschapsbelasting oplegt, berekenen zij ook belastingrente. Lees hoe u dit kunt voorkomen.

subsidie co2 besparingen

De Versnelde klimaatinvesteringen industrie is bestemd voor CO2-besparingen, investeringen die CO2 besparen in de industrie.

Loonbeslag

Als beslag op het loon van uw werknemer wordt gelegd, heeft u als werkgever een aantal verplichtingen.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Mis niets en ontvang alle updates van Avant groep!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.