Zeven redenen voor een kritische blik op uw pensioenregeling

Datum: 7 december 2021, Auteur: Avant groep
Pensioen-personeel

Als werkgever wilt u het beste voor uw werknemers. Daarom regelt u de arbeidsvoorwaarden zo goed mogelijk. Pensioen is zo’n waardevolle arbeidsvoorwaarde. Loopt uw pensioenregeling al weer even? Tijd om te kijken of deze nog aansluit bij de ambities van uw onderneming.

1. U gunt uw werknemers een comfortabel pensioen

Een goede pensioenregeling kan de binding met uw werknemers versterken. Dankzij de regeling neemt de kans toe dat zij na pensionering ook de gewenste levensstijl kunnen voortzetten. Een waardevol deel dus van het beloningspakket. Een goede regeling maakt de organisatie bovendien aantrekkelijk voor nieuw talent. Zeker als de pensioenregeling flexibiliteit biedt. Een belangrijke pré in de huidige krappe arbeidsmarkt. Het is mooi als u uw werknemers een aantal keuzes biedt binnen de pensioenregeling. Zo kunnen werknemers hun pensioen zo goed mogelijk laten aansluiten bij hun wensen. Bijvoorbeeld hoeveel risico de werknemer aanvaardbaar vindt en hoe duurzaam de premie wordt belegd.

2. Pensioen kost de organisatie veel tijd

Weet u hoeveel uur uw organisatie per maand kwijt is aan het regelen van het pensioen voor werknemers? Het is aan te raden om bij te houden hoeveel tijd er in administratieve handelingen rond het pensioen gaat zitten. Bijvoorbeeld in het verwerken van personeelsmutaties of het beantwoorden van vragen van (oud-)medewerkers. Kies voor een pensioenuitvoerder waarbij u mutaties snel en direct in het werkgeversportaal kan (laten) verwerken.

3. Betaalbaarheid van de pensioenregeling kan beter

Ondernemen wordt steeds competitiever. Logisch dat u als werkgever kritisch naar de kosten kijkt. Ook die van uw pensioenregeling. Niet alleen de hoogte van de kosten telt, maar ook de voorspelbaarheid ervan. Bij traditionele pensioenregelingen krijgt de werknemer een toezegging voor een pensioen in de toekomst. Door de rentestand en de levensverwachting van werknemers na pensionering zijn oplopende premies een risico om rekening mee te houden. Dat risico ondervang u door de keuze voor een pensioenregeling op basis van defined contribution (DC), ofwel een beschikbare premieregeling.

4. De huidige pensioenvoorziening is versnipperd

Bij uw bedrijf kan door acquisities in het verleden een verzameling van uiteenlopende pensioenregelingen zijn ontstaan. Elk in een aparte juridische entiteit. Bundeling in één nieuwe beschikbare premieregeling is een aantrekkelijke optie. Dat zorgt voor een gelijke regeling voor alle werknemers. Administratief bovendien veel simpeler. Bereid zo’n proces zorgvuldig bereid. ‘Neem de tijd en betrek iedereen vanaf het begin bij het proces. Werknemers en vertegenwoordigers uit de ondernemingsraad, maar ook directie en aandeelhouders. Een pensioenadviseur kan hier een belangrijke rol bij spelen.’

5. Het pensioenbewustzijn moet omhoog

Het pensioen bij de werkgever is een waardevolle aanvulling op de AOW, de basisvoorziening van de overheid. Als werkgever wilt u dat werknemers voldoende opbouwen voor een comfortabele oude dag. Een heldere en duidelijke pensioenregeling helpt hierbij. Een AOW-uitkering alleen is immers geen vetpot. Belangrijk dus dat uw werknemers zich bewust zijn van hun pensioen. Want pas als u inzicht in uw eigen pensioen heeft en het begrijpt, kunt u daar invloed op uitoefenen. Bijvoorbeeld door uw inleg of het beleggingsrisico aan te passen. Bovendien wordt de omvang van een eventueel pensioentekort duidelijk. Met die kennis kan de werknemer tijdig starten met het opbouwen van vermogen. Hoe langer de horizon, hoe langer het vermogen heeft om aan te groeien.

6. Je onderneming heeft duurzame ambities

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van een toenemend aantal werkgevers en werknemers. Waarschijnlijk vinden ook in uw onderneming veel werknemers het belangrijk dat hun pensioenpremie op een maatschappelijk verantwoorde manier wordt belegd. Iedereen wil van zijn pensioen kunnen genieten in een leefbare wereld. Is uw organisatie ook bezig met verduurzaming? Kijk ook eens naar de pensioenregeling.

7. Het pensioenakkoord komt eraan

Er staan grote veranderingen rond pensioen op stapel. Veranderingen zijn nodig om het pensioenstelsel te moderniseren en betaalbaar te houden. Voor bijna iedereen wordt het pensioen straks eerlijker, maar ook onzekerder. Hoeveel impact het pensioenakkoord precies heeft voor de werknemers hangt onder andere van hun leeftijd af. Informatie over de mogelijkheden en de risico’s rond de pensioenopbouw is straks belangrijker dan ooit. De overheid legt veel verantwoordelijkheid daarvoor bij de werkgever. Een goede pensioenuitvoerder kan daarin samen met de pensioenadviseur de onderneming veel werk uit handen nemen.

Bron: BeFrank

Heeft u naar aanleiding van het lezen vragen? Bel ons gerust! Neem contact op met uw contactpersoon bij Avant groep.

Wellicht ook interessant…

prinsjesdag-2022

De belangrijkste wijzigingen voor ondernemers aangekondigd op Prinsjesdag 2023.

Prinsjesdag2023-overige-wijzigingen

De accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan omhoog. Verder worden no cure, no pay-zaken ontmoedigd. Diverse voorstellen.

verduurzaming-o%-btw-zonnepanelen

Het demissionaire kabinet zet in op verdere verduurzaming en vergroening van het belastingstelsel. Wij zetten alles hier uiteen

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Mis niets en ontvang alle updates van Avant groep!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.