arbovoorzieningen-wkr

NOW 8e aanvraagperiode (Q1 2022) geopend

Datum: 17 februari 2022, Auteur: Avant groep
arbovoorzieningen-wkr

Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen sinds 14 februari 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. Wij hebben de voorwaarden op een rij gezet.

Tegemoetkoming voor de periode: januari, februari en maart 2022
Aanvragen voorschot: 14 februari tot en met 13 april 2022
Aanvragen definitieve berekening: 3 oktober 2022 tot en met 2 juni 2023

De overheid vindt het belangrijk dat alleen werkgevers die de tegemoetkoming echt nodig hebben, van de regeling gebruikmaken. Daarom vragen wij u om alleen een aanvraag te doen als u door buitengewone omstandigheden, zoals de coronacrisis, in financiële problemen komt.

Belangrijkste kenmerken achtste aanvraagperiode

 • U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over januari, februari en maart 2022 gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft vergeleken met 2019.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 90% omzetverlies. In uw aanvraag kunt u daarom maximaal 90% omzetverlies invullen.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in oktober 2021.
 • Die loonsom wordt verhoogd met 30% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in uw aanvraag.
 • De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag.
 • De loonsom mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.
 • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag tussen 1 januari en 31 maart 2022, dan heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. U kunt dit melden tot en met 13 april 2022. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.
 • Bent u op of na 2 oktober 2021 gestart met uw bedrijf? Dan heeft u geen recht op een tegemoetkoming.
 • Als u NOW ontvangt, gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar worden gemaakt in het Register NOW.

Als u onderdeel van een concern bent

Als het concern of de groep waar u onderdeel van bent meer dan 20% omzetverlies heeft, dan dient u een aanvraag te doen op concernniveau. Het percentage omzetverlies moet dan overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern waarvoor u een aanvraag indient. Heeft het concern minder dan 20% omzetverlies, dan kunt u mogelijk een aanvraag doen op werkmaatschappijniveau. Er gelden dan wel aanvullende voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een overeenkomst nodig over werkbehoud met een vakbond. Of een andere vertegenwoordiging van werknemers als u minder dan 20 werknemers heeft. En voor de aanvraag van een definitieve berekening heeft u een accountantsverklaring nodig.

Voor welke werknemers geldt de NOW-regeling?

Voor alle werknemers die op de loonlijst staan en voor wie u sociale premies betaalt. Hieronder vallen zowel werknemers met een vast contract, als werknemers met een flexibel contract, zoals een oproep- of nul-urencontract.

Let op: U vraagt geen tegemoetkoming aan voor uitzendkrachten. Zij staan namelijk niet op uw loonlijst. Uitzendbedrijven kunnen zelf een tegemoetkoming aanvragen om het loon van hun uitzendkrachten door te betalen.

Hoogte tegemoetkoming NOW

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom van oktober 2021 en het verwachte percentage omzetverlies over de NOW-periode. Bij de berekening wordt uitgegaan van de totale loonsom, exclusief vakantiegeld, dertiende maand of eindejaarsuitkering.

Voorschot

80% van de tegemoetkoming wordt betaald als voorschot. Dit voorschot wordt zo snel mogelijk naar u overgemaakt na uw aanvraag.

Definitieve tegemoetkoming

De definitieve tegemoetkoming wordt achteraf berekend.
Is uw daadwerkelijke omzetverlies lager dan u verwachtte? Of is de opgetelde loonsom van januari, februari en maart 2022 lager dan 3 keer de loonsom van oktober 2021? Dan moet u een bedrag terugbetalen.

Is uw daadwerkelijke omzetverlies hoger en heeft u te weinig ontvangen? Dan krijgt u een nabetaling.

Let op: Uw loonsom mag met 15% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. Is uw loonsom bijvoorbeeld met 20% gedaald? Dan wordt 5% hiervan verrekend met de tegemoetkoming en 15% niet.

Voorwaarden en plichten

Als u een tegemoetkoming NOW voor de achtste aanvraagperiode ontvangt, dan zijn dit uw plichten:

Loon

 • Gebruik de tegemoetkoming om de loonkosten te betalen.
 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd uw werknemers in dienst, ongeacht de contractvorm, en betaal het loon van de werknemers door.

Ontslag en omscholing

 • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk. Door het laten gaan van uw werknemer kan het zijn dat uw loonsom daalt. Houd er rekening mee dat dit leidt tot een lagere tegemoetkoming.
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag tussen 1 januari en 31 maart 2022, dan heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. U kunt dit melden tot en met 13 april 2022. Doet u dit niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • Stimuleer uw werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet u bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

Administratie

 • Houd een administratie bij waarmee gecontroleerd kan worden of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Informeer uw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of uw werknemers over de tegemoetkoming.
 • Blijf uw loonaangifte op tijd doen.
 • Als er iets veranderd wat gevolgen heeft voor de tegemoetkoming. Bijvoorbeeld als u stopt met uw bedrijf. Dan dient u dit te melden.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen. Zij kunnen tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.
 • Als u een aanvraag definitieve berekening doet, stuurt u een derdenverklaring of accountantsverklaring mee als dat nodig is.
  • Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 40.000 en € 125.000, of een definitieve tegemoetkoming tussen € 40.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).
  • Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 125.000 of meer, een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot), of een aanvraag op werkmaatschappijniveau.

Winstuitkering, bonus en aandelen

Keer over heel 2022 geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 125.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is. Gaat het om een aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als uw voorschot of uw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Bron: UWV.nl

Heeft u naar aanleiding van het lezen vragen? Bel ons gerust! Neem contact op met uw contactpersoon bij Avant groep.

Wellicht ook interessant…

prinsjesdag-2022

De belangrijkste wijzigingen voor ondernemers aangekondigd op Prinsjesdag 2023.

Prinsjesdag2023-overige-wijzigingen

De accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan omhoog. Verder worden no cure, no pay-zaken ontmoedigd. Diverse voorstellen.

verduurzaming-o%-btw-zonnepanelen

Het demissionaire kabinet zet in op verdere verduurzaming en vergroening van het belastingstelsel. Wij zetten alles hier uiteen

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Mis niets en ontvang alle updates van Avant groep!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.