MKB-ondernemers verplicht inschrijven in UBO-register

Datum: 25 juni 2021, Auteur: Avant groep
UBO-register

Zoals u ongetwijfeld via de media hebt vernomen, is het UBO-register sinds 27 september 2020 een feit. De aanleiding tot de invoering is de strijd tegen witwassen en vloeit voort uit de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme). In dit kader was er behoefte aan, om te weten wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO = Ultimate Beneficial Owner) is van een onderneming of andersoortige organisatie..

Wie is UBO?

Degene(n), die de uiteindelijke zeggenschap heeft/hebben binnen een onderneming, wordt/worden aangemerkt als UBO. In de meeste gevallen is volstrekt duidelijk wie dit is. Bij een eenmanszaak is dat de eigenaar; bij een man-/vrouw-firma – waar in gezamenlijk overleg het beleid wordt bepaald – zijn dat de twee echtgenoten; bij een BV met één directeur/aandeelhouder is dat de betreffende directeur/aandeelhouder. Vanaf 25% eigendom of stemrecht bestaat het vermoeden, dat je een UBO bent. Hier wordt van afgeweken, als de feitelijke omstandigheden daar aanleiding toe geven.

BV
Bij een BV is het uitgangspunt, dat iedereen met meer dan 25% van de aandelen of meer dan 25% van het stemrecht, UBO is. Wanneer er niemand is met meer dan 25% eigendom of stemrecht, wordt het hoger leidinggevend personeel als UBO aangemerkt.

VOF/maatschap
Bij een VOF of maatschap is het uitgangspunt, dat iedereen met meer dan 25% eigendom of meer dan 25% stemrecht bij een voorstel tot wijziging van de vennootschaps-/maatschapsovereenkomst, UBO is. Wanneer niemand aan deze voorwaarden voldoet, wordt degene met de feitelijke zeggenschap als UBO aangemerkt. Als ook deze ontbreekt, dient het hoger leidinggevend personeel als UBO te worden geregistreerd.

Stichting of vereniging met rechtsbevoegdheid
In geval van een stichting of van een vereniging met rechtsbevoegdheid (hiervan is sprake, als de vereniging d.m.v. een notariële akte is opgericht en/of is ingeschreven bij de KvK) wordt de UBO bepaald op soortgelijke manier als bij de VOF/maatschap.

Uit het bovenstaande blijkt, dat er ALTIJD sprake is van een UBO.

Inschrijving

Bij de inschrijving in het UBO-register moeten de volgende informatie en stukken worden aangeleverd bij de Kamer van Koophandel:

 1. BSN van de UBO
 2. Naam van de UBO
 3. Adres en woonplaats van de UBO
 4. Woonland van de UBO
 5. Geboortemaand en -jaar van de UBO
 6. Nationaliteit van de UBO
 7. Aard en omvang van het economisch belang in de onderneming
 8. Afschrift aandeel- en/of certificaathoudersregister
 9. Afschrift statuten of oprichtingsakte/-overeenkomst
 10. Afschrift andere relevante aktes
 11. Afschrift ledenregister (in geval van een vereniging)
 12. Organigram
 13. Andere relevante documenten over de aard/omvang van het belang

Alleen de gegevens onder 2 en 4 t/m 7 zijn openbaar en tegen betaling op te vragen bij de Kamer van Koophandel. De overige gegevens zijn alleen toegankelijk voor de autoriteiten.

Termijnen

De UBO’s van nieuwe ondernemingen moeten direct bij oprichting van de onderneming worden ingeschreven. Voor (per 27 september 2020) bestaande ondernemingen geldt, dat deze uiterlijk 27 maart 2022 voor inschrijving van hun UBO’s moeten hebben zorggedragen.

Heeft u hulp nodig? Wanneer u graag ondersteund wilt worden bij de bepaling van de UBO’s van uw onderneming en/of bij de inschrijving ervan, is Avant u graag behulpzaam. Neem contact met ons op.

Categorieën: ondernemers

Wellicht ook interessant…

prinsjesdag-2022

De belangrijkste wijzigingen voor ondernemers aangekondigd op Prinsjesdag 2023.

Prinsjesdag2023-overige-wijzigingen

De accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan omhoog. Verder worden no cure, no pay-zaken ontmoedigd. Diverse voorstellen.

verduurzaming-o%-btw-zonnepanelen

Het demissionaire kabinet zet in op verdere verduurzaming en vergroening van het belastingstelsel. Wij zetten alles hier uiteen

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Mis niets en ontvang alle updates van Avant groep!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.