Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen

Datum: 7 december 2021, Auteur: Avant groep
coronasteun

Het kabinet heeft de coronamaatregelen weer verder aangescherpt. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren.

NOW

Er komt voor de maanden november en december opnieuw loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% via de NOW-regeling (NOW 5). Het omzetverlies kan maximaal 80% bedragen. De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten.

Wijzigingen

Ten opzichte van de eerdere tegemoetkomingen zijn er enkele wijzigingen. Zo mag de loonsom met maximaal 15% dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. Dit was 10%. Ook wordt het voorschot na de aanvraag in één keer uitbetaald. Daarnaast kan niet gekozen worden over welke maanden men het omzetverlies wil berekenen; dit zijn altijd de maanden november en december. Net als vorige keren kunnen deze keer ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, een aanvraag indienen.

Let op!

Het is de bedoeling dat u de NOW 5 in december kunt aanvragen en mogelijk ook al zult ontvangen.

TVL

De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van dit jaar wordt uitgebreid. De TVL is beschikbaar voor ondernemers met minstens 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en wordt verder verhoogd van 85% naar 100%. De TVL is afhankelijk van het omzetverlies en het percentage aan vaste lasten van uw sector. Verder heeft het kabinet de maximaal te verkrijgen subsidies in het kader van de TVL verhoogd naar € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.

Uitstel van betaling belastingschulden

Het belastinguitstel voor ondernemers is op 1 oktober jl. beëindigd maar wordt verlengd tot eind dit jaar. Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Daarnaast wordt het lage percentage invorderingsrente van 0,01% gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024.

Extra geld voor sport en cultuur

Ook de sport- en cultuursector krijgen extra financiële steun. Deze steun komt bovenop de al aangekondigde subsidies.

Herziening van de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO)

Het kabinet heeft besloten tot een herzieningsregeling voor ouders die een te lage tegemoetkoming hebben ontvangen voor de periode(s) dat de kinderdagopvang en gastouderopvang gesloten waren vanwege het coronavirus. Het gaat om ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen en om die reden de tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang (TTKO) hebben ontvangen. Hen is gevraagd om hun eigen bijdrage voor kinderopvang tijdens de sluitingsperiodes door te betalen. Zij zijn toen tegemoet gekomen via de TTKO.

Waarom krijgen deze ouders een herziening?
Om snel te kunnen betalen en de lasten voor ouders te beperken, is de tegemoetkoming eenvoudig gehouden en berekend op basis van een peildatum. Waren de kinderopvangtoeslaggegevens bij Belastingdienst/Toeslagen op die peildatum (nog) niet juist of actueel? Dan kan het zijn dat men een te lage tegemoetkoming heeft ontvangen. Bijvoorbeeld als het aantal uren kinderopvang of het inkomen was veranderd.
Zodra er meer bekend is over deze herziening en wanneer het geld wordt betaald, leest u dat op www.rijksoverheid.nl en www.svb.nl.

Welke periodes was de kinderopvang gesloten?

Periode 1

  • 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en buitenschoolse opvang)

Periode 2

  • 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 (kinderdagopvang, gastouderdagopvang en gastouder buitenschoolse opvang)
  • 16 december 2020 tot en met 18 april 2021 (buitenschoolse opvang kindcentrum ‘BSO KC’)

Heeft u naar aanleiding van het lezen vragen? Bel ons gerust! Neem contact op met uw contactpersoon bij Avant groep.

Wellicht ook interessant…

prinsjesdag-2022

De belangrijkste wijzigingen voor ondernemers aangekondigd op Prinsjesdag 2023.

Prinsjesdag2023-overige-wijzigingen

De accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan omhoog. Verder worden no cure, no pay-zaken ontmoedigd. Diverse voorstellen.

verduurzaming-o%-btw-zonnepanelen

Het demissionaire kabinet zet in op verdere verduurzaming en vergroening van het belastingstelsel. Wij zetten alles hier uiteen

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Mis niets en ontvang alle updates van Avant groep!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.