Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

Datum: 17 februari 2022, Auteur: Avant groep
belastinguitstel

Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen.
Het belastinguitstel voor ondernemers was in eerste instantie op 31 januari 2022 beëindigd, maar is verlengd tot en met 31 maart 2022.

Wat betekent dit?

Ondernemers die al gebruikmaken van uitstel van betaling, hoeven geen actie te ondernemen. Degenen die hier nog geen gebruik van hebben gemaakt of hun belastingschuld al volledig hebben afgelost, kunnen tot en met 31 maart 2022 uitstel van betaling aanvragen.

Let op!
Het uitstel betreft belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt.

Alle belastingen waarvoor men op of na 1 april 2022 aangifte doet, moet men weer op tijd betalen. Ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moeten ondernemers betalen.

Bijzonder uitstel

Tot en met 31 maart 2022 geldt dat bijzonder uitstel mogelijk is voor:

 • de inkomstenbelasting;
 • de vennootschapsbelasting;
 • de loonbelasting;
 • de omzetbelasting;
 • de kansspelbelasting;
 • de accijnzen;
 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • de assurantiebelasting;
 • de verhuurderheffing;
 • de energiebelasting;
 • andere milieubelastingen.

Let op!
Ondernemers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting hoeven geen melding betalingsonmacht meer te doen voor de loonheffingen en btw als zij die niet (tijdig) hebben betaald. Verplicht is dan wél om uitstel van betaling aan te vragen.

Ondernemers moeten wél op tijd aangifte blijven doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Eén uitstelverzoek

Na het eerste uitstelverzoek krijgt de ondernemer direct drie maanden uitstel van betaling. Dit verzoek hoeft maar één keer te worden ingediend voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Moet er ook uitstel van betaling aangevraagd worden voor andere heffingen, dan moet dit separaat gebeuren.

Ruime betalingsregeling

Vanaf 1 april 2022 moeten alle aanslagen die worden opgelegd tijdig worden voldaan, ongeacht het tijdvak waarop zij betrekking hebben. Het is van belang om vanaf 1 april 2022 tijdig aangifte en aanslagen te voldoen. Wordt hieraan voldaan, dan bestaat er recht op de ruimhartige betalingsregeling.

Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald. Daarbij krijgen ondernemers vijf jaar de tijd om hun belastingschulden terug te betalen.

Geen generieke kwijtschelding
Het kabinet heeft besloten geen generieke kwijtschelding van belastingschulden te verlenen.

Wat als er vanaf 1 april 2022 betalingsproblemen zijn?

Als de periode van uitstel voorbij is, moeten nieuw opkomende verplichtingen wat betreft aangifte en betaling worden nagekomen. Als dat niet gebeurt, kan het uitstel worden ingetrokken en kan wellicht geen gebruik worden gemaakt van de gespreide betalingsregeling.

Loopt het betalingsuitstel dat is ontvangen vanwege corona af en kunnen de nieuwe belastingen (als)nog niet op tijd worden voldaan? Dan kan volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aangevraagd worden of een betalingsregeling overeengekomen worden. Ook hier moet gedacht worden aan het tijdig melden van de betalingsonmacht.

Heeft u naar aanleiding van het lezen vragen? Bel ons gerust! Neem contact op met uw contactpersoon bij Avant groep.

Wellicht ook interessant…

SLIM-subsidie

Werkgevers in het mkb kunnen de zogenaamde SLIM-subsidie, Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen, weer aanvragen.

rentevergoeding-box-3

Ga na of u over 2022 nog btw moet afdragen. Als u deze btw namelijk vóór 1 april 2023 met een suppletie aangeeft bij de Belastingdienst.

rentevergoeding-box-3

Belastingdienst moet een passende rentevergoeding geven aan belastingplichtige die te veel box 3-heffing betaalde over de jaren vanaf 2017.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Mis niets en ontvang alle updates van Avant groep!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.