zzp-of-werknemer

Zzp’er of werknemer? De Hoge Raad deed uitspraak in de Deliveroo-zaak

Datum: 25 mei 2023, Auteur: Avant groep
zzp-of-werknemer

De Hoge Raad heeft recent uitspraak gedaan in de Deliveroo-zaak. De centrale vraag was of de maaltijdbezorgers van Deliveroo zzp’er of werknemers zijn? Maakt u gebruik van zzp’ers lees dit artikel dan en voorkom discussie.

Bezorgers werken onder zzp-contract

Deliveroo besloot in 2018 om hun bezorgers onder een zzp-contract te laten werken. De vakbond Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) vond deze omschrijving niet kloppen en vond dat er sprake was van arbeidsovereenkomsten, omdat er een gezagsverhouding bestond.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat bezorgers van Deliveroo in Nederland werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst, met als consequentie dat zij werknemersbescherming hebben. Dit houdt in dat zij recht hebben op ontslagbescherming, loondoorbetaling bij ziekte, vakantiegeld en vakantiedagen.

Drie eisen van de arbeidsovereenkomst

Volgens de Hoge Raad is voldaan aan de drie eisen die de wet aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst verbindt, te weten:

 • persoonlijke arbeidsverrichting door de werknemer;
 • loonbetaling door de werkgever;
 • het werken onder gezag van de werkgever.

Dat de bezorgers de vrijheid hadden om al dan niet in te loggen op de app waarmee zij maaltijdritten konden accepteren en het feit dat zij de vrijheid hadden zich te laten vervangen, waren in deze zaak onvoldoende om niet van een arbeidsovereenkomst te spreken. Het bezorgen van maaltijden is de kernactiviteit van Deliveroo (inbedding) en behoeft weinig instructies. Daarentegen geeft het systeem dat werd gebruikt Deliveroo veel controlemogelijkheden.

Aanvullend op de overwegingen van het Hof benoemt de Hoge Raad dat Deliveroo een ongevallenverzekering had afgesloten voor de bezorgers. Daarnaast was de beloning ontoereikend om als zelfstandige een verzekering voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid af te sluiten.

Omstandigheden van het geval

Het al dan niet aanwezig zijn van een arbeidsovereenkomst hangt volgende de Hoge Raad namelijk af van alle omstandigheden van het geval, in onderling verband bezien. Hierbij wordt gekeken vanuit diverse gezichtspunten. Van belang kunnen onder meer zijn:

 • de aard en duur van de werkzaamheden;
 • de wijze waarop de werkzaamheden en de werktijden worden bepaald;
 • de inbedding van het werk in de organisatie en de bedrijfsvoering van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht;
 • het al dan niet bestaan van een verplichting het werk persoonlijk uit te voeren;
 • de wijze waarop de beloning wordt bepaald en waarom deze wordt uitgekeerd;
 • de hoogte van deze beloningen;
 • de vraag of degene die de werkzaamheden verricht daarbij commercieel risico loopt.

Ook kan van belang zijn of degene die de werkzaamheden verricht zich in het economisch verkeer als ondernemer gedraagt of kan gedragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het verwerven van een reputatie, het plegen van acquisitie en de fiscale behandeling, mede gelet op het aantal opdrachtgevers voor wie hij/zij werkt of heeft gewerkt en de duur waarvoor hij zich doorgaans aan een bepaalde opdrachtgever verbindt.

Wetgever aan zet

Het is nu aan de wetgever om een en ander tot uitdrukking te brengen in nieuwe wetgeving. Met name de nadere invulling van het begrip ‘organisatorische inbedding’ is van belang voor bedrijven die werken met zzp’ers die werkzaamheden verrichten die tot de normale bedrijfsvoering behoren.

Zzp’er of werknemer? Meer weten of advies nodig?

Maakt u gebruik van zzp’ers of bent u van plan deze in te zetten? Ga dan goed na of zij dit echt zijn. Wanneer u twijfelt bel ons dan gerust. Neem contact op met Arie Rehorst onze adviseur Arbeid en Recht (06 – 15891471).

Wellicht ook interessant…

Aanlevering-nieuwe-medewerker

Voor het voeren van een goede loonadministratie is het noodzakelijk dat u voor een nieuwe medewerker een stamkaart invult.

arbeidsovereenkomst-europese-richtlijn

De modelovereenkomsten van de Belastingdienst die zijn gebaseerd op vrije vervanging, zijn met ingang van 1 januari 2024 niet langer bruikbaar.

In 2023 spraken het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers af om in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te hebben.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Mis niets en ontvang alle updates van Avant groep!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.