Wijziging tarieven

Prinsjesdag 2023: Wijzigingen tarieven

Datum: 22 september 2023, Auteur: Avant groep
Wijziging tarieven

Het demissionaire kabinet zet in het Belastingplan 2024 in op koopkrachtverbetering voor met name de lage inkomens en draait aan de knoppen van tariefschijven, heffingskortingen en belastingtarieven. De hogere inkomens, het mkb en de vermogenden betalen hiervoor deels de rekening. We hebben alle tariefswijzigingen op een rij gezet.

Tarieven box 1 – Inkomen uit werk en woning

Het tarief in de eerste schijf wordt iets verhoogd, van 36,93% (2023) naar 36,97% (2024). Vanaf 2024 wordt de tweede schijf minder geïndexeerd dan de inflatie. De indexatie is 3,55% in plaats van 9,9%. Daarmee wordt de tariefschijf verlengd van € 73.071 naar € 75.624. Deze niet-volledige indexatie geldt ook voor gepensioneerden. Het tarief voor de tweede schijf blijft 49,5%.

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2024
Belastbaar inkomen meer dan (€)  maar niet meer dan (€)  Tarief 2024 (%) 
1e schijf 75.624 36,97
2e schijf 75.624 49,5

Verhoging arbeidskorting

De arbeidskorting wordt verhoogd met € 115. Boven op de inflatiecorrectie bedraagt de maximale arbeidskorting daardoor € 5.553 in plaats van € 5.052 (2023). Het doel van deze maatregel is om werken meer lonend te maken.

De voorgenomen halvering van de Jonggehandicaptenkorting gaat niet door, maar wordt juist verhoogd met € 82. Deze heffingskorting is van toepassing voor Wajong-ontvangers en personen die volgens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten recht hebben op een uitkering bij het vinden van werk.

Aanpassingen van andere heffingskortingen zijn weergegeven in deze tabel:

Heffingskortingen 2023 (€) 2024 (€)
Algemene heffingskorting maximaal (< AOW-leeftijd) 3.070 3.374
Arbeidskorting (maximaal) 5.052 5.553
Jonggehandicaptenkorting 820 902
Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting 2.694 2.961
Ouderenkorting (maximaal) 1.835 2.017
Alleenstaande ouderenkorting 478 526
Afbouwpercentage van de arbeidskorting 6,51% 6,51%

Tarieven Box 2 – Introductie twee schijven

Het tarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in twee schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 en 31% over het bedrag daarboven. Deze aanpassing was al opgenomen in het Belastingplan 2023.

Tarief aanmerkelijk in 2024
Aanmerkelijk belang meer dan (€)  maar niet meer dan (€)  Tarief 2024 (%) 
1e schijf 67.000 24,5
2e schijf 67.000 31

In box 2 wordt belasting geheven over voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder (dga) in privé. Bij partnerschap beschouwt men het inkomen uit aanmerkelijk belang als gemeenschappelijk inkomensbestanddeel. Hierdoor profiteren beide partners van de lage schijf, wat betekent dat een uitkering van € 134.000 belast wordt tegen het lage tarief.

Rekenvoorbeeld geen fiscaal partner
Bij een dividenduitkering van € 500.000 bedraagt de belasting vanaf 2024:
€ 67.000 * 24,5% = € 16.415
€ 433.000 * 31% = € 134.230
Totaal: € 150.645

Tot en met 2023 bedraagt de belasting hierover € 134.500.

Rekenvoorbeeld wel fiscaal partner
Bij een dividenduitkering van € 500.000 bedraagt de belasting vanaf 2024:
€ 134.000 * 24,5% = € 32.830
€ 366.000 * 31% = € 113.460
Totaal: € 146.290

Tot en met 2023 bedraagt de belasting hierover € 134.500.

Let op!
Dividenduitkeringen hebben ook effect op de algemene heffingskorting, uw box 3-vermogen en excessief lenen. Overleg met uw adviseur of het voordelig is om nu dividend uit te keren, of het beter is om te wachten tot 2024 of om later in één keer een hoger bedrag aan dividend uit te keren.

Let op!
Heeft u als aanmerkelijkbelanghouder een schuld die meer bedraagt dan € 700.000? Dan heeft u tot 31 december 2023 de tijd om deze terug te brengen. Doet u niets? Dan bent u in box 2 belasting verschuldigd over het bedrag boven de € 700.000.

Tarieven Box 3 – Sparen en beleggen

Vooralsnog is het streven dat vanaf 2027 het daadwerkelijke rendement in box 3 wordt belast. Tot die tijd blijven fictieve rendementen het uitgangspunt. Er zijn drie categorieën: bank- en spaargelden, beleggingen en schulden.

Vanaf 2024 wordt wettelijk bepaald dat aandelen in verenigingen voor eigenaren (vve’s) tot de categorie bank- en spaargeld behoren. Bezit u een appartement? Dan betaalt u daardoor mogelijk minder box 3-belasting. Ook voor gelden op een derdenrekening bij de notaris is deze ‘herkwalificatie’ van kracht.

Het heffingsvrij vermogen in box 3 wordt niet gecorrigeerd voor de inflatie. Daarnaast gaat het tarief in box 3 van 32% (2023) naar 34% in 2024.

Banktegoeden (spaargeld) Overige bezittingen Schulden
2022 -0,01% 5,53% 2,28%
2023 0,01% 6,17% 2,46 %
2024 Nog niet vastgesteld Nog niet vastgesteld Nog niet vastgesteld

 

Let op!
Schulden en vorderingen tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen behoren in 2024 tot geen enkele categorie. Deze vallen dus met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 helemaal buiten de aangifte.

Ongewijzigde tarieven vennootschapsbelasting

De tarieven in de vennootschapsbelasting blijven ongewijzigd. Zo bedraagt het tarief vanaf 1 januari 202419% tot een belastbare winst van € 200.000 en het tarief van het bedrag daarboven bedraagt 25,8%.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u advies over wat het Belastingplan voor u betekent? Bel ons gerust! Neem contact op met uw contactpersoon bij Avant groep. Onze adviseurs en specialisten staan voor u klaar en helpen u graag. 

Wellicht ook interessant…

Aanlevering-nieuwe-medewerker

Voor het voeren van een goede loonadministratie is het noodzakelijk dat u voor een nieuwe medewerker een stamkaart invult.

arbeidsovereenkomst-europese-richtlijn

De modelovereenkomsten van de Belastingdienst die zijn gebaseerd op vrije vervanging, zijn met ingang van 1 januari 2024 niet langer bruikbaar.

In 2023 spraken het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers af om in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te hebben.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Mis niets en ontvang alle updates van Avant groep!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.