verduurzaming-o%-btw-zonnepanelen

Prinsjesdag 2023: Wijzigingen verduurzaming en klimaat

Datum: 22 september 2023, Auteur: Avant groep
verduurzaming-o%-btw-zonnepanelen

Het demissionaire kabinet zet in op verdere vergroening van het belastingstelsel. Wij zetten alles hier voor u uiteen.

Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd

Investeert u als ondernemer in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het mogelijk om een bepaald percentage over het investeringsbedrag direct af te trekken van de winst via de energie-investeringsaftrek (EIA). Doordat de winst daarmee lager uitvalt, bespaart de ondernemer belasting. Voor het jaar 2023 is het percentage 45,5. Dit percentage wordt met ingang van 2024 naar 40 verlaagd.

Aanpassing tarieven en schijven energiebelasting

Er wordt een aantal maatregelen genomen met betrekking tot de energiebelasting. Deze belasting wordt geheven over de levering of het verbruik van elektriciteit en aardgas.

Allereerst wordt met ingang van 2024 een nieuwe eerste schijf ingevoerd in de energiebelasting voor zowel aardgas als elektriciteit. De huidige eerste schijf wordt opgesplitst in twee kortere schijven. Dit resulteert in een verlaging van deze belasting tot een bepaald gasverbruik. Daarboven zijn huishoudens een hoger tarief verschuldigd.

Ook komt er een apart tarief voor waterstof. Bovendien is men van plan maatregelen te treffen om de degressiviteit bij aardgas aan te passen. Ook staat een verlaging van de tarieven elektriciteit in de hogere verbruiksschijven op de planning.

In bepaalde gevallen kan om terugbetaling van energiebelasting worden verzocht. Deze mogelijkheid wordt aangepast.

Lijst duurzame warmtebronnen uitgebreid

In de energiebelasting wordt aardgas dat wordt gebruikt bij de ondersteuning van warmteopwekking uit duurzame bronnen voordeliger behandeld. De lijst van duurzame bronnen wordt met deze wijziging uitgebreid met nieuwe duurzame technieken.

Veranderingen voor de glastuinbouw

Het verlaagde tarief in de energiebelasting voor de glastuinbouw wordt met ingang van 2025 geleidelijk afgebouwd. De bedoeling is dat het verlaagde tarief per 2030 volledig is afgeschaft.

Tevens wordt met ingang van 1 januari 2025 een CO2-heffing voor de glastuinbouw geïntroduceerd.

Beperking van de vrijstellingen in de energiebelasting

De vrijstellingen in de energiebelasting worden per 1 januari 2025 op een aantal punten aangepast:

  • De input-vrijstelling voor elektriciteitsproductie wordt beperkt tot het gebruik van aardgas voor elektriciteitsproductie die aan het net wordt geleverd. Deze maatregel is gericht op installaties voor warmtekrachtkoppeling (wkk’s);
  • De energiebelastingvrijstellingen voor metallurgische en mineralogische processen komen te vervallen.

Afschaffen vrijstelling duaal gebruik binnen kolenbelasting

Binnen de kolenbelasting bestaat een vrijstelling voor het gebruik van kolen als verwarmingsbrandstof, maar ook voor andere doeleinden, zoals motorbrandstof (duaal gebruik). Vanaf 1 januari 2028 wordt deze vrijstelling afgeschaft.

Verhoging CO2-heffing

Om bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten bij hun productieproces, is sinds 1 januari 2021 een nationale heffing op CO2-uitstoot in de industrie ingevoerd. Het tarief van deze CO2-heffing wordt per 1 januari 2025 verhoogd.

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u advies over wat het Belastingplan voor u betekent? Bel ons gerust! Neem contact op met uw contactpersoon bij Avant groep. Onze adviseurs en specialisten staan voor u klaar en helpen u graag.

Wellicht ook interessant…

Aanlevering-nieuwe-medewerker

Voor het voeren van een goede loonadministratie is het noodzakelijk dat u voor een nieuwe medewerker een stamkaart invult.

arbeidsovereenkomst-europese-richtlijn

De modelovereenkomsten van de Belastingdienst die zijn gebaseerd op vrije vervanging, zijn met ingang van 1 januari 2024 niet langer bruikbaar.

In 2023 spraken het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers af om in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te hebben.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u ook op de hoogte gehouden worden? Mis niets en ontvang alle updates van Avant groep!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.